× SALE! Spara upp till 40%

Integritetspolicy

GDPR - General Data Protection Regulation

Introduktion

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. För att du ska kunna känna dig säker när du besöker vår hemsida eller gör ett köp, ser vi till att noga följa gällande lagstiftning inom persondataområdet. Vi vill gärna informera dig om hur vi samlar in, behandlar, sparar, överlåter, vidarebefordrar och raderar de personuppgifter vi samlar in. Här nedan under punkt 1.1 kan du läsa om hur du kan använda dina rättigheter enligt personuppgiftslagen.

1. Företag och kontakt

BeAwear ApS, CVR: 29849080 är det företag som ansvarar för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. BeAwear ApS, är det företag som äger BeAwear – därför benämns BeAwear ApS, hädanefter som ”BeAwear”.
Du kan kontakta BeAwear via nedanstående uppgifter:

 • Post: BeAwear ApS, Nørrebrogade 5, 2200 Köpenhamn N
 • Telefon: +45 8827 67 86
 • E-post: service@beawear.eu

1.1. Rättigheter enligt personuppgiftslagen och GDPR

Du kan alltid kontakta BeAwear på de ovannämnda uppgifterna för att få information om de personuppgifter vi har sparat om dig. Det är gratis. Du är naturligtvis också mycket välkommen att kontakta oss för att använda andra rättigheter du har enligt personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen (GDPR).

Dessa rättigheter innefattar bland annat:

 • Rätt till information - Du har rätt till att få se den information som vi behandlar om dig, samt ytterligare information
 • Rätt till rättelse av dina personuppgifter
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Spärrning och radering av dina personuppgifter
 • Rätt till att överföra upplysningar (dataportabilitet)
Var emellertid uppmärksam på att vi inte kan radera alla dina personuppgifter om det ställs juridiska krav på lagring, t.ex. gällande bokföringslagen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter gällande dataskydd på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida www.imy.se.

2. Insamling, behandling, användning och radering av personuppgifter

BeAwear samlar in personuppgifter om dig. Detta gör vi i den omfattning som är rimlig och nödvändig för att kunna ge dig service, eller för att säkra att din beställning hanteras och levereras korrekt. Vissa uppgifter samlas också in för BeAwears egen marknadsföring (läs mer under punkt 2.3). Personuppgifter är information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Det kan t.ex. vara namn, adress, telefonnummer och e-postadress. BeAwear samlar som regel inte in känsliga uppgifter men viss information kan i vissa situationer vara känsliga för en person. Vi arbetar därför hårt med korrekt och säker hantering av dina personuppgifter.
Data du uppger vid skapandet av kundkonto och vid beställning omfattas av begreppet personuppgifter.
Personuppgifter som samlas in om dig sparas i 5 år, därefter raderar vi dina personuppgifter, om det inte finns en nödvändig och juridisk anledning att behålla uppgifterna längre.

2.1. Kundkonto

Du kan registrera ett BeAwear kundkonto via funktionen ”Skapa konto”, eller genom att markera kryssrytan under beställningsproceduren. På ditt konto kan du:

 • Se och fylla i dina faktura- och leveransadresser
 • Se pågående och avslutade beställningar
 • Ladda ner orderbekräftelse och faktura samt eventuell kreditnota
 • Anmäla och avanmäla dig för nyhetsbrevet

2.1.1. Skapande av kundkonto

Nedanstående uppgifter behövs för att du ska kunna öppna ett kundkonto hos BeAwear:

 • Din e-postadress
 • Ditt lösenord
 • Ditt förnamn
 • Ditt efternamn
 • Samtycke till personuppgiftsvillkoren

2.1.2. Användning av kundkonto

Om du vill använda ditt kundkonto till beställning av varor har BeAwear användning av korrekt namn, adress och betalningsuppgifter. För att kunna skicka en orderbekräftelse behöver BeAwear din e-postadress. E-postadressen används också för allmän kommunikation gällande din beställning. Därutöver används din e-postadress som identifiering vid inloggning på ditt kundkonto.
Om du inte loggar ut från kundkontot fortsätter du att vara inloggad. Att vara inloggad på ditt kundkonto gör det möjligt att använda en rad olika funktioner, bl.a. kan du se dina adressuppgifter och tidigare beställningar. Du kommer att bli ombedd att fylla i ditt nuvarande lösenord vid ändring av ditt lösenord. Lösenordet lagras krypterat och är varken tillgängligt för BeAwear eller för någon av BeAwears databehandlare.

2.2. Hantering av dina personkänsliga uppgifter

Vi samlar in, sparar och behandlar upplysningar om dig i samband med din användning av vår webbplats, inkluderat dina beställningar. Dessa data använder vi till teknisk administration, egen marknadsföring (läs mer under punkt 2.3) och för att förhindra otillåtna aktiviteter. Dina personuppgifter vidarebefordras eller överlåtes endast till tredje part om; det är tillåtet eller krävs i juridiska samband, att det är nödvändigt för att genomföra en beställning, eller att du gett ett frivilligt, uttryckt samtycke. Som led i genomförandet av en beställning, vidarebefordras eller överlåtes relevanta uppgifter till nödvändiga externa samarbetspartners. Dessa kan t.ex. vara post-, logistik- eller betalningsföretag. De uppgifter som vidarebefordras eller överlåtes kan endast användas av våra externa samarbetspartners så att det bidrar till genomförandet av beställningen, om du inte uttryckligen gett ditt samtycke till ytterligare behandling.
Hanteringen av dina personuppgifter görs av personal som fått instruktioner och utbildning i korrekt och säker hantering av personuppgifter.

2.3. Användning av dina uppgifter för marknadsföring, inkluderat nyhetsbrev och annonsering

Utöver hanteringen av dina personuppgifter för att genomföra beställningar, använder vi även dessa uppgifter för andra ändamål. Dina personuppgifter används till: att förbättra användar- och köpupplevelsen på vår webbplats, samt att kommunicera med dig gällande din beställning. Vid anmälan till nyhetsbrev kan uppgifterna också användas till: att kontakta dig via e-post i marknadsföringssyfte med särskilt individuellt anpassat innehåll, eller för att genomföra målriktad marknadsföring från BeAwear.

För dessa ändamål använder vi dina personuppgifter: information som bekräftar mottagande och läsning av e-post, information om den enhet du använder, din internetanslutning, operativsystem, datum och tid för dina besök på vår webbplats, produkter du tittat på samt din köphistorik.
Vad gäller användningen av dessa personuppgifter, är du självklart alltid välkommen att utnyttja dina personuppgiftsrättigheter utan kostnad. Läs mer om dina rättigheter och hur du utnyttjar dem under punkt 1.1.

2.3.1. Nyhetsbrev

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrev behöver du uppge din e-postadress. Vid registreringen bekräftar du att BeAwear får skicka nyhetsbrev, rabatter och erbjudanden via e-post till dig. Därutöver accepterar du att vi får överföra dina uppgifter till tredje part. Vi överför dina uppgifter till tredje part, som hjälper oss att anpassa innehållet i nyhetsbreven enligt dina preferenser. Det innebär att vi skapar mer intressanta och relevanta nyhetsbrev. Du accepterar också att vi överför dina uppgifter till tredje parts annonsplattformar, t.ex. Google, Facebook, YouTube, Instagram m.fl. Detta gör vi för att kunna göra marknadsföring med relevant innehåll för dig. De samarbetspartners vi överför dina uppgifter till, handlar på vårt uppdrag. Du kommer aldrig att bli kontaktad av andra än BeAwear när du tillåter att vi skickar nyhetsbrev till dig.
Du kan alltid enkelt avanmäla dig från nyhetsbrevet i slutet av varje enskilt nyhetsbrev, eller genom att skicka ett meddelande till info@beawear.eu.

2.3.2. Annonsering

Personuppgifter om dig använder vi även för marknadsföring av BeAwear genom bannerannonser. Bannerannonsering är annonser som visas på tredjepartshemsidor. För detta ändamål används cookies och pixlar. Du kan läsa mer om vår cookie-politik under punkt 3. Vi vill gärna visa dig relevanta och intressanta annonser. Där för kan du uppleva att du ser produkter som du tidigare sett på vår webbplats. Vid bannerannonsering kan vi vidarebefordra eller överlåta din e-postadress samt avpersonifierade data (anonymiserade data) från cookies. Vad gäller användandet av dessa personuppgifter är du naturligtvis alltid välkommen att utnyttja dina persondatarättigheter utan kostnad. Läs mer om dina rättigheter och hur du utnyttjar dem under punkt 1.1

2.3.3. Tävlingar, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar

Vid deltagandet i en tävling använder vi dina personuppgifter för att underrätta dig om vinster. Av respektive tävling framgår vilka specifika villkor som gäller för deltagande.
Vid deltagandet i marknadsundersökningar och opinionsundersökningar använder vi också dina uppgifter. De uppgifter vi samlar in används inte till annonsrelaterad verksamhet. Specifika villkor framgår av den aktuella tävlingen. Dina svar skickas vidare eller överlåtes endast till tredje part som en del i ett samlat datapaket, alltså i anonymiserad form. Dina svar offentliggörs inte.
Vad gäller användningen av dessa personuppgifter är du självklart alltid välkommen att utnyttja dina persondatarättigheter utan kostnad. Läs mer om dina rättigheter och hur du utnyttjar dem under punkt 1.1

3. Cookies

Accepterande av cookies är en förutsättning för att kunna utnyttja vår webbplats. Har du begränsat användningen av cookies i din webbläsare ska du vara uppmärksam på att webbsidans funktion kan reduceras. Det är t.ex. inte möjligt att genomföra köp. När du besökerBeAwears webbplats placeras en cookie på din dator eller mobila enhet (hårddisk). Du kan läsa mer om hur du begränsar och stoppar cookies under punkt 3.5.

3.1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som får vår webbsida att fungera. De sparas lokalt på din dator eller mobila enhet (hårddisk) och minns olika inställningar och uppgifter. Dessa uppgifter utväxlas med vårt system. Vi använder två olika typer av cookies: session-cookies och tillfälliga cookies. Session-cookies raderas när du stänger ner din webbläsare. Tillfälliga cookies sparas under en längre tid på din hårddisk. Våra tillfälliga cookies löper ut efter 30 dagar och raderar sedan sig själva. Lagringen av cookies låter oss optimera vår webbplats och våra erbjudanden, samt låter oss optimera vår marknadsföring. Dessutom underlättar cookies din användning av vår webbplats genom att spara olika inställningar så att du inte behöver upprepa dem varje gång. Cookies gör det även möjligt för vår webbplats att till exempel minnas vad du lagt i kundkorgen.

3.2. Vilka uppgifter sparas i cookies?

Alla uppgifter som sparas i våra cookies är anonymiserade. När cookien aktiveras tilldelas den ett identifikationsnummer. Någon sammanställning mellan cookies och de personuppgifter vi samlar in sker inte. Med cookies får vi endast data som är knuten till ett identifikationsnummer, alltså data som inte omedelbart är personkopplad. Dessa data kan vara vilka sidor du har besökt och vilka produkter du tittat på.

3.3. Finns det även cookies från tredjepartsleverantörer (third party-cookies)?

Vi använder oss av enskilda samarbetspartners som hjälper oss med att skräddarsy vår marknadsföring till dig, så att vår reklam blir mer relevant. Därför sparar vi även cookies från våra samarbetspartners på din dator eller mobila enhet (hårddisk). Det handlar om tillfälliga cookies med en livslängd på inte mer än 30 dagar. Efter att cookien upphör raderar den sig själv. Data som lagras i dessa cookies kan vara ditt besöksmönster på vår webbplats, vilka produkter du tittat på, om du gjorde något köp, vilka produkter du sökt efter osv. Våra samarbetspartners registrerar denna data som sedan används i samband med visning av relevant innehåll i annonser och nyhetsbrev.

3.4. Retargeting

Med hjälp av retargeting-annonsering hjälper cookies oss att visa intressant innehåll för dig. Innehållet väljs ut på basis av ditt besök på vår webbplats, när du besöker andra webbplatser med bannerannonsering. Vi menar att relevanta annonser skapar en bättre upplevelse för våra besökande och kunder.

3.5. Hur begränsar man eller förhindrar lagringen av cookies?

Du kan ställa in din webbläsare hur den ska hantera cookies. Du kan välja att enbart acceptera cookies som du gett ditt samtycke till, och därigenom förhindra lagring av cookies framöver. Om du vill spara BeAwear-cookies men inte från våra samarbetspartners kan du aktivera inställningen "Blockera cookies från tredjepartsleverantörer". Du kan vanligtvis också hitta vägledning kring hur du raderar redan sparade cookies i webbläsarens "hjälp"-funktion.

4. Retargeting och överföring av data till tredje part för annonsering

Som ett led i retargeting- och bannerannonseringen använder vi ett antal samarbetspartners som sparar cookies vid besök på vår webbplats. Vi använder följande partners:

5. Säker överföring av data

Vid överföring av data mellan systemen använder BeAwear säker kryptering via kodningen TLS - Transport Layer Security samt SSL - Secure Socket Layer. Alla system är säkra både tekniskt och organisatoriskt mot förluster, otillåten åtkomst, destruktion, modifiering eller spridning av dina uppgifter.